Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2018 Bläddra en månad framåt
v. 40
2 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön och samtalsgrupperna.
Vi möts i hemmen.
Spara i din kalender
7 10:00 Gudstjänst.
Med nattvard och församlingsinformation.
Tina Martinsson predikar. Mikaela Liesegang från Tranås sjunger.
Spara i din kalender
v. 41
8 14:00 U-landsgruppen
Spara i din kalender
9 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön tillsammans med Åsens Missionförsamling
Spara i din kalender
14 11:00 Mässa med församlingshögtid i Adelövs kyrka.
Lunch efter gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 42
16 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
18 to 14:00 Dagledigträff
Sång och musik med Mattias Enell mfl.
Spara i din kalender
21 10:00 Gudstjänst.
Tina Martinsson predikar. Servering.
Spara i din kalender
v. 43
22 14:00 U-landsgruppen
Spara i din kalender
23 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bibelsamtal i Hult med Tina Martinsson
Spara i din kalender
24 on 18:30 Styrelsemöte.
Spara i din kalender
26 fr 19:00 Ekumenisk möteshelg i Örserums missionskyrka
Talare Anders Olaisson
Sång och musik av sångarna från Gripenberg.
Spara i din kalender
27 19:00 Örserumshelgen fortsätter.
Predikan av Anders Olaisson.
Sång av Matilda Eklund och Emanuel Samuelsson från Tranås. Servering.
Spara i din kalender
28 10:00 Avslutningsmötet på Örserumshelgen.
Talare Anders Olaisson.
Sång av barn från Örserum under Marina Anderssons ledning.
Servering.
Spara i din kalender
v. 44
30 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön och samtalsgrupperna.
Vi möts i hemmen.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2018 Bläddra en månad framåt

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Tina Martinsson 0735468478, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248