Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Mars 2018 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 to 19:00 ALPHA
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst, Tina Martinsson predikar.
Kyrkfika.
Spara i din kalender
v. 10
6 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
11 09:30 Drop in-bön
Spara i din kalender
10:00 Gudstjänst, församlingens administrationsmöte.
Tina Martinsson predikar. Nattvard, förhandlingar, Offergång till amorteringar av lån. Servering.
Spara i din kalender
v. 11
12 14:00 U-landsgruppen
Spara i din kalender
13 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön tillsammans med Åsens Missionförsamling.
Spara i din kalender
15 to 14:00 Dagledigträff.
Bertil Wik medverkar.
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst, Tina Martinsson predikar.
Spara i din kalender
16:00 Kåseri med Berth Nilsson
"Axplock ur en biståndsarbetares dagbok"
Servering.
Spara i din kalender
v. 12
20 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
24 10:00 Bönedag 10-22
Bön, lovsång och förbön.
Kom till Hult eller avsätt tid för bön där du befinner dig.
Spara i din kalender
25 10:00 Ekumenisk gudstjänst i Adelövs kyrka
Bibelutdelning till 5- åringar.
Påskmarknad efter gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 13
26 14:00 U-landsgruppen
Spara i din kalender
27 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön och samtalgrupperna
Vi möts i hemmen.
Spara i din kalender
29 to 20:00 Ekumenisk Getsemanegudstjänst i Hult.
Nattvard.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2018 Bläddra en månad framåt

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Tina Martinsson 0735468478, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248