Adelövs Pingstförsamling
Juni 2020

v. 23
2 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
18:30 Bön och samtalsgrupperna samlas i Hult
Gemensam terminsavslutning utanför Hult.
Medtag egen stol och eget fika
7 10:00 Gudstjänst Tina Martinsson predikar.
Gudstjänsten sänds via Facebook. Nattvard och församlingsinformation.
Var delaktig i nattvarden där du finns.
v. 24
9 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
14 10:00 Gudstjänst - friluftsgudstjänst i Hult
Tina Martinsson predikar.
Medtag egen stol och eget fika.
v. 25
16 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
17 on 18:30 Styrelsemöte
21 10:00 Gudstjänst - friluftsgudstjänst i Hult
Tina Martinsson predikar.
Medtag egen stol och eget fika.
v. 26
23 ti 19:00 Bön
28 10:00 Friluftsgudtjänst i Hult
Peter Mikaelsson från Ödeshög predikar och sjunger.

Medtag egen stol och eget fika.
v. 27
30 ti 19:00 Bön