Adelövs Pingstförsamling
September 2020

v. 36
1 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
6 10:00 Gudstjänst med nattvard och församlingsinformation
Tina Martinsson predikar.
v. 37
8 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Välkommen i bön och fasta.
19:00 Bön
13 10:00 Gudstjänst
v. 38
15 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Välkommen med i bön och fasta.
19:00 Bön
20 10:00 Gudstjänst
Tina Martinsson predikar.
v. 39
22 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Välkommen med i bön och fasta.
19:00 Bibel och samtal om lärjungaträning.
23 on 18:30 Styrelsemöte
26 18:00 Gudstjänst
Besök av representanter för Barnsamariten.
v. 40
29 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Välkommen i bön och fasta.
19:00 Bön