Adelövs Pingstförsamling
Augusti 2021

v. 30
1 10:00 Gudstjänst
Jörgen Birgersson predikar.
Nattvard. Offer till amortering.
Ta med egen stol och fikakorg så fikar vi tillsammans ute efter gudstjänsten
v. 31
3 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
8 10:00 Gudstjänst
Laila Persson predikar.
Ta med egen stol och fikakorg så fikar vi tillsammans ute efter gudstjänsten
v. 32
10 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
15 16:00 Friluftsgudstjänst i Nostorp
Ta med egen stol och fikakorg
v. 33
17 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
20 fr 18:30 Församlingsledarmöte
Uppföljning Fisk och får
22 10:00 Gudstjänst
v. 34
24 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
28 18:00 Gemenskapskväll för församlingen
Vi tackar Tina och önskar hela familjen Guds välsignelse i fortsättningen
29 10:00 Gudstjänst med tack och avsked
Tina predikar och representanter från grannförsamlingar m. fl. medverkar.
v. 35
31 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön