Adelövs Pingstförsamling
September 2021

v. 35
5 10:00 Gudstjänst med nattvard och förhandlingar
Vi hälsar Marianne Enell välkommen. Marianne predikar för oss och leder barnrutan i början på gudstjänsten.
v. 36
7 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bönesamling
12 10:00 Gudstjänst.
Marianne Enell predikar och leder barnrutan i början på gudstjänsten
v. 37
14 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön tillsammans med Åsens missionsförsamling
19 10:00 Gudstjänst
Dela med dig gudstjänst.
v. 38
21 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
26 10:00 Gudstjänst
Hillevi Sandberg predikar.
v. 39
28 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Storsamling kring Bibeln och bönen
Marianne Enell leder.
29 on 19:00 Församlingsledarmöte