Adelövs Pingstförsamling
Oktober 2021

v. 39
3 10:00 Gudstjänst.
Marianne Enell predikar. Barnrutan i början på gudstjänsten.
Nattvard och församlingsinformation
v. 40
5 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
7 to 14:00 Dagledigsamling
Marianne Enell sjunger och spelar.
Servering
10 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar och leder barnrutan i början på gudstjänsten.
v. 41
12 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön
16 15:00 Oktoberfest
Familje lördag kl 15-17. Kom hela familjen och spela brännboll och grilla korv och umgås.
Välkomna!!
v. 42
19 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Bön med Åsens Missionsförsamling
20 on 18:30 Styrelsemöte
24 10:00 Gudstjänst
Jörgen Birgersson predikar.
Sång och musik av Lilian och Hans Olofsson.
v. 43
26 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
19:00 Storsamling kring bibeln och bönen
Marianne Enell leder.
31 10:00 Gudstjänst
Laila Persson predikar för oss