Adelövs Pingstförsamling
April 2022

v. 13
3 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar.
Nattvard och församlingsinformation
v. 14
5 ti 10:00 Vi ber för Sverige
19:00 Bön
9 18:00 Bön och lovsång
Vi inleder bönedygnet med en gemensam bön och lovsångsgudstjänst.
10 10:00 Bönehelg
Gemensam bön varje hel timme med start fr kl 10.
18:00 Bön och lovsångsgudstjänst
Avslutning på bönedygnet.
v. 15
12 ti 10:00 Ingen bön idag
19:00 Storsamling kring bibel och bönen.
Marianne Enell
14 to 19:00 Getsemanestund
Marianne Enell, nattvardsgudstjänst.
17 18:00 Påskgudstjänst
Marianne Enell
v. 16
19 ti 10:00 Vi ber för Sverige
19:00 Bön med Pecka Enocsson
20 on 18:30 Styrelsemöte
24 10:00 Gudstjänst
Torpahemmet, Johanna och Daniel Berger medverkar.
v. 17
26 ti 10:00 Vi ber för Sverige
19:00 Bön
28 to 14:00 Dagledigträff framflyttad till den 9 juni