Adelövs Pingstförsamling
Maj 2022

v. 17
1 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar.
Nattvard och förhandlingar.
Insamling till Amoteringar.
v. 18
3 ti 10:00 Vi ber för Sverige
19:00 Bön
8 10:00 Gudstjänst
Jörgen Birgersson predikar.
v. 19
10 ti 10:00 Vi ber för Sverige
19:00 Storsamling kring bibel och bön.
12 to 14:00 Dagledigträff
Ingela Westerlind - Den ofrivillige låtskrivaren, besöker oss.
15 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar.
v. 20
17 ti 10:00 Vi ber för Sverige
19:00 Bön
22 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar.
v. 21
24 ti 10:00 Vi ber för Sverige
19:00 Bön
25 on 18:30 Församlingsledarmöte
26 to 08:00 Ekumenisk Gökotta i Hult pga vädret!
Marianne Enell predikar, kyrkokören sjunger.
Tag med fikakorg!
29 10:00 Ingen gudstjänst
v. 22
31 ti 10:00 Vi ber för Sverige
19:00 Bön