Adelövs Pingstförsamling
Augusti 2022

v. 31
2 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
7 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar. Nattvard, församlingsinformation.
v. 32
9 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
14 16:00 Friluftsgudstjänst i Norstorp
Vi firar gudstjänst tillsammans med
Kapela Alliansförsamling.
Medtag fika och något att sitta på.
v. 33
16 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
21 10:00 Gudstjänst
Ulla och Ivar Gustafsson från Mölnlycke
medverkar.
v. 34
23 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
24 on 18:30 Styrelsemöte
28 10:00 Gudstjänst
Laila Person predikar.
v. 35
30 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön