Adelövs Pingstförsamling
September 2022

v. 35
1 to 08:00 Adelövs marknaden
Vi finns vid cafébussen på platsen
4 10:00 Gudstjänst Marianne Enell predikar
Förhandlingar och nattvard.
Efter gudstjänsten fortsätter vi med församlingsdag. Vi äter lunch tillsammans och samtalar om församlingens framtid, vår längtan och tankar med församlingen.
v. 36
6 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
10 Kyrkan är uthyrd
11 10:00 Gudstjänst med bön för Sverige.
Kyrkfika.
v. 37
13 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
18 10:00 Gudstjänst, Marianne Enell predikar.
Barnrutan
v. 38
20 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön, Pecka Enocsson.
25 10:00 Gudstjänst, Benny Gustafsson predikar.
v. 39
27 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
28 on 18:30 Församlingsledarmöte.
29 to 14:00 Dagledigträff.
Leif Persson från Vireda medverkar.
30 fr Kyrkan uthyrd till Hajk 30 sep- 1okt