Adelövs Pingstförsamling
Januari 2023

v. 01
3 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
8 10:00 Gudstjänst med nattvard och förhandlingar
Ulf Hellgren predikar
Barnrutan
v. 02
10 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Hemgrupperna samlas
15 10:00 Gudstjänst LarsOlof Egbäck predikar
v. 03
17 ti 19:00 Ekumenisk bönevecka
Tema ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” Jesaja 1:17
Vi möts i Pingstkyrkan i Hult, Sofia Fransson.
19 to 19:00 Ekumenisk bönesamling
I Missionshuset Kapla, Marianne Enell
22 10:00 Ingen gudstjänst i Hult
18:00 Ekumenisk gudstjänst
I församlingshemmet ,Adelöv.
v. 04
24 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön
25 on 18:30 Församlingstjänar samling
29 10:00 Ingen Gudstjänst kl 1000,samling kl 1430
14:30 Bibelhäng för alla åldrar.
Ungdomarna,Marianne och Emma Henrysson inbjuder alla generationer att komma med.
Servering
v. 05
31 ti 10:00 Bön ” Vi ber för Sverige”
19:00 Bön