Adelövs Pingstförsamling
April 2024

v. 14
2 ti 10:00 Bön
19:00 Bön
Pecka Enocsson är med
7 10:00 Gudstjänst, Marianne Enell predikar
Församlingsinformation och nattvard
Barnrutan
15:00 Ukulelegrupp - alla är välkomna
Vi gör ett försök till att starta upp en Ukelelegrupp. Där vi under Marianne Enells ledning får lära oss att spela Ukulele sen avslutar vi med fika och en enkel andakt. Välkomna.
v. 15
9 ti 10:00 Bön
19:00 Hemgrupperna samlas
14 10:00 Gudstjänst, Marianne Enell predikar
Barnrutan
16:30 Församlingsledarmöte.
v. 16
16 ti 10:00 Bön
19:00 Bön
21 10:00 Gudstjänst, Laila Persson predikar
Barnrutan
15:00 Ukulelegrupp
v. 17
23 ti 10:00 Bön
19:00 Bön
25 to 14:00 Dagledigträff i Hult.
Göran Johansson, Aneby sjunger och berättar från sina resor med SAM hjälpen.
28 10:00 Gudstjänst
Magnus Nord från Ölmstad predikar. Han reser med To All Mission och varit i Tanzania hos Reiners och Anitha Rydell vid flera tillfällen.
Kollekt till To All Mission.
v. 18
30 ti 10:00 Bön
19:00 Bön