Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt
v. 48
5 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar. Nattvard och församlingsinfomation.
Barnrutan
Spara i din kalender
v. 49
7 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
12 10:00 Gudstjänst
Larsolof Egbäck från Eksjö predikar.
Spara i din kalender
v. 50
14 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
19:00 Bön
Tillsammans med Åsens missionsförsamling.
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst
Benny Gustafsson fr Tranås predikar.
Spara i din kalender
v. 51
24 fr 09:30 Samling kring krubban i Adelövs kyrka
Spara i din kalender
23:00 Julnattsmässa i Adelövs kyrka
Spara i din kalender
26 18:00 AnnandagJul Gudstjänst i Hult
Julens sånger i centrum, Marianne Enell predikar.
Barnrutan
Spara i din kalender
v. 52
28 ti 19:00 Bön
Spara i din kalender
29 on 18:00 Hela kyrkan sjunger i Adelövs kyrka
” Bröderna Orre” och frälsningsarméns Hornmusikkåren medverkar.
Spara i din kalender
31 fr 19:00 Nyårsbön i Adelövs kyrka
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248