Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2024 Bläddra en månad framåt
v. 14
2 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Bön
Pecka Enocsson är med
Spara i din kalender
7 10:00 Gudstjänst, Marianne Enell predikar
Församlingsinformation och nattvard
Barnrutan
Spara i din kalender
15:00 Ukulelegrupp - alla är välkomna
Vi gör ett försök till att starta upp en Ukelelegrupp. Där vi under Marianne Enells ledning får lära oss att spela Ukulele sen avslutar vi med fika och en enkel andakt. Välkomna.
Spara i din kalender
v. 15
9 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Hemgrupperna samlas
Spara i din kalender
14 10:00 Gudstjänst, Marianne Enell predikar
Barnrutan
Spara i din kalender
16:30 Församlingsledarmöte.
Spara i din kalender
v. 16
16 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
21 10:00 Gudstjänst, Laila Persson predikar
Barnrutan
Spara i din kalender
15:00 Ukulelegrupp
Spara i din kalender
v. 17
23 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
25 to 14:00 Dagledigträff i Hult.
Göran Johansson, Aneby sjunger och berättar från sina resor med SAM hjälpen.
Spara i din kalender
28 10:00 Gudstjänst
Magnus Nord från Ölmstad predikar. Han reser med To All Mission och varit i Tanzania hos Reiners och Anitha Rydell vid flera tillfällen.
Kollekt till To All Mission.
Spara i din kalender
v. 18
30 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2024 Bläddra en månad framåt

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress:Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök: Hult Betania 1, Tranås)
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el. Carina Magnusson 070-3086495.
Bankgiro: 225-5248
Swish: 123 395 269 4