Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt
v. 14
5 11:00 Ekumenisk Palmsöndagsgudstjänst i Adelövs kyrka.
Bibelutdelning är uppskjuten tills vidare. Mattias Eriksson, Tina Martinsson m fl medverkar. Vi försöker sända Gudstjänsten via facebook.
Spara i din kalender
v. 15
7 ti 10:00 Sverigebönen via telefon
Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
9 to 18:00 Påskandakt Tina Martinsson predika.
Andakten sänds via Facebook under Adelövs pingstförsamling Facebook sida.
Spara i din kalender
12 11:00 Påskmässa i Adelövs kyrka är Inställd.
Spara i din kalender
v. 16
14 ti 10:00 Sverigebönen vi möts via telefon
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst, Tina Matinsson predikar.
Spara i din kalender
v. 17
21 ti 10:00 Sverigebönen vi möts via telefon
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
22 on 18:30 Styrelsemöte.
Spara i din kalender
26 10:00 Gudstjänst.
Bengt Sjöberg m fl från "Goda nyheter" medverkar.
Spara i din kalender
v. 18
28 ti 10:00 Sverigebönen vi möts via telefon
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Tina Martinsson 0735468478, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248