Sidhuvudbild

BYGGET

OM- OCH TILLBYGGNAD AV BETANIA

Under många år har församlingen samtalat om och utrett många olika alternativ för att få mer ändamålsenliga lokaler. Nu har beslut fattats och i månadsskiftet augusti/september har arbetet med att renovera och bygga till Betaniakapellet vars ursprungliga delar byggdes redan 1902.

NÅGRA FRÅGOR OCH SVAR OM BYGGNATIONEN:

Varför gör församlingen denna satsning?
- Vi tror på framtiden och att kyrkan skall få vara en mötesplats för människor i vår bygd - såväl redan troende som de som fort farande brottas med de existentiella frågorna.
- Under många år har församlingen fått gåvor av personer som i kärlek till församlingen och Adelöv velat bidra till att verksamheten får ändamålsenliga lokalen. Vi känner ett ansvar för att förvalta dessa medel enligt givarnas önskemål.
- Ett tredje skäl är att Betania länge varit i stort behov av att renoveras och nu blir det även en tillbyggnad för att lokalerna bättre skall anpassas till dagens behov.

Vad ger om- och tillbyggnaden?
- En sammanlagd yta på ca 400 kvm. varav ca 260 är inom det gamla skalet och ca 140 i tillbyggnader. Allt med nytt ytlager på väggar, tak och golv.
- Markplanet inrymmer en kyrklokal med ca 60 fasta platser, kök och en serveringslokal med ca 45 platser. Dessa lokaler åtskiljs av en vikdörrsvägg och kan lätt samutnyttjas så att ca 90 personer ryms. Kyrksalen har vänts så att den vackra naturen och berget bakom kyrkan kommer i blickfånget genom generöst tilltagna fönster som dessutom kommer att ge ett fint dagsljus i lokalen. Dessutom finns andaktsrum, kapprum, toaletter och förråd på denna våning.
- Ny entré mot parkeringsplatsen
- Hiss till andra våningen
- På andra våningen kommer de nya fräscha lokalerna att passa alla åldrar och den generösa övervåningen blir ett fint tillskott till alla verksamhetsgrenar - inte minst för vårt barn- och ungdomsarbete. Där kommer också expedition, övernattningsrum och utrymmer för ventilationsanläggning att finnas.
- Exteriört kommer fastigheten att få ny träpanel.

Hur genomförs arbetet?
- Församlingen har som huvudentreprenör anlitat Byggvision AB. Mycket arbete utförs ideellt och arbetsgrupper på sammanlagt 59 personer är nu igång. När alla gör det de kan blir det ett fantastiskt slutresultat.

Invigning av den nya kyrkan hölls i maj 2014

Om Du vill bidra med en gåva kan du använda vårt byggkonto hos Swedbank, OBS! ändrat konto fr.o.m. 20131003.
8150-5,983 078 696-9, för insättning eller överföring av bidraget.*

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress:Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök: på vår grannfastigheten Hemma på Hult ,Tranås)
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el. Carina Magnusson 070-3086495.
Bankgiro: 225-5248
Swish: 123 395 269 4