Sidhuvudbild

OM OSS

Kartskiss-m-Nya-pingstkyrkan-10.jpg

Adelövs Pingstförsamling är en av landets första pingstförsamlingar. Betaniaförsamlingen grundades 1901 och det är fem år före pingströrelsens officiella lansering i landet. År 1996 gick Betania- församlingen och Sionförsamlingen, Sötåsa, samman och bildade gemensamt Adelövs Pingstförsamling.
Redan 1891 bildades Sionförsamlingen - då under namnet Adelövs Baptistförsamling - och sedan 1936 har församlingen räknat sig som en pingstförsamling.

Adelöv - som ligger mellan Tranås och Gränna - är en mycket livskraftig landsbygd där enskilda, kyrkor, föreningar och företag är engagerade för att ge så bra framtidsutsikter som möjligt för barn och ungdomar som växer upp i bygden.

Kyrkorna i Adelöv har under många år samarbetat, och det senaste exemplet på den goda samverkan är att man sedan 2011 tillsammans inbjuder till den anrika pingstkonferensen som pingstförsamlingen tidigare ordnat sedan 1906. Konferensen som har varit i ett tält under många år är numera förlagd till Adelövs kyrka.Genom att välja någon av underrubrikerna till vänster kan du få information om hur församlingen växt fram genom åren, vad församlingen vill vara idag och lite om hur församlingen är uppbyggd.

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress:Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök: på vår grannfastigheten Hemma på Hult ,Tranås)
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el. Carina Magnusson 070-3086495.
Bankgiro: 225-5248
Swish: 123 395 269 4