Sidhuvudbild

Byggtiden

Här kan Du följa hur bygget tog form i kronologisk ordning

0501-k.jpg

Stolar och bord har nu kommit på plats i såväl församlingsvåning som gudstjänstlokal.

Många kom till den första stora städningsdagen

0501-a.jpg

0501-b.jpg

0501-c.jpg

0501-d.jpg

0501-e.jpg

0501-f.jpg

Dags för de sista finjusteringarna av snickarna.

Målnings- och planeringsarbete pågår in i det sista

0501-g.jpg

0501-i.jpg

0501-j.jpg

0501-l.jpg

Berget skalas av så att det blir en fin vy att vila blicken emot för gudstjänstbesökarna.

0501-m.jpg

0501-hh.jpg Inredningsgruppen har sitt första sammanträde i den tomma kyrksalen och de har mycket att arbeta med.

v. 13

0425-a.jpg

Marknivån är nästan i rätt höjd runt entrén och nu planeras för räcke och ledstänger.

0325-i.jpg

Leverans av hissen, som var så tung att traktorlyften inte räckte till. Tur att det finns kraftigare lyftredskap i Adelöv som kunde komma till undsättning.

0325-k.jpg

Här fick den tunga pjäsen på 1,5 ton stå tills hissmontörerna kom och packade upp innehållet.

v. 10

0326-f.jpg

Och under onsdagen monterades hissen och trappan till andra våningen är också på plats.

0325-o.jpg

Trappan till andra våningen är också på plats.

0325-g.jpg

I diskrummet har inredningen installerats - vatten och avlopp är dock inte inkopplade.

0325-m.jpg

Elledningar och elskåp i "musikrummet" till vänster om estraden.

0325-r.jpg

Träpanel i andaktsrummet.

0326-e.jpg

Golvet i kyrksalen o församlingsvåningen är slipat och spacklat och innan ekparketten skall läggas klistras "elremsor" över golvet till hörselslingan så at den som utnyttjar slingan skall kunna sitta var som helst i lokalen och höra lika bra.

0325-n.jpg

Köket på andra våningen är i vardande.

0326-b.jpg

Golv läggs på balkongen.

v. 10

0305-h.jpg

Och så här ser entrén ut när allt har kommit på plats.

0305-f.jpg

Entrén från insidan.

0303-f.jpg

Målarna från Colorama i Tranås har börjat att ta sig an första våningen och sätter här väv i kyrkolokalen.

0305-a.jpg

Idag , onsdag, bjöd Coloroma alla arbetarna på tårta. Vilket gott initiativ!

0305-b.jpg

Och det var många som festade.

0305-d.jpg

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder, men det är även festen. Kolla assietterna och besticken - tårtkartong, spackelspade, knivar i olika former, gafflar och lock - allt gick att använda.

0303-a.jpg

Kakelväggar i diskrummet.

0303-h.jpg

På andra våningen är det också full aktivitet när elektriker, plåtarbetare, målare och snickare samsas om utrymmet.

0303-c.jpg

På andra våningen är det frivilliga som utför målningsarbetet och Göran, med ett helt liv som målare bakom sig, är den naturlige arbetsledaren.

0303-d.jpg

Full koncentration på uppgiften.

0303-b.jpg

Nu är fläktsystemet installerat och isolerat på vinden över kyrklokalen.

0304-e.jpg

Fläktanläggningen tar inte bara stor plats på vinden utan kräver tyvärr också sitt utrymme på taket.

v. 49

0120-bb.jpg

För att kunna höja marknivån på området framför entrén och gamla parkeringsplatsen måste garagedelen av uthuset rivas.

0120-c.jpg

Här är huset delat och nu väntar grävskopan bara på att elskåpen skall flyttas.

0120-e.jpg

Avfallsbrunnarna är på plats

0120-f.jpg

Väggar har nu kommit upp till toaletterna i entrén

0120-g.jpg

Här riktas taket i församlingsvåningen

0120-i.jpg

Samlingsrum på övre våningen klart för isolering av väggarna och under fredagen var isoleringen klar.

0120-j.jpg

Det blir ett grupprum med plats för 12 - 15 personer.

0120-l.jpg

Fläktrum med plats för elcentral.

0120-m.jpg

Stort allrum på övre våningen. Bilden tagen från "vägsidan" mot "skogssidan".

0120-n.jpg

Samma rum men med bilden tagen i motsatt riktning. Längst bort i bilden finns utrymme för trappor och hiss.

0124-b.jpg

Nya dopgraven kommer på plats.

0124-c.jpg

Elektrikerna håller på att trassla till den - men det blir nog bra när det blir färdigt.

v 51

1221-a.jpg

Inför julledigheten har exteriören färdigställts med undantag för dörrar, entrétrappor och målning. Ställningarna är borta och en ny byggnad träder fram. Den fina julsnön från förra veckan har också försvunnit.

1221-b.jpg

1221-d.jpg

1221-f.jpg

1221-h.jpg

1221-m.jpg

Fundament för entrétrappa och handikappramp har gjutits under veckan.

1221-n.jpg

På övervåningen har "maskinrummet" redan fått golv och väggar och en del utrustning för ventilationsanläggningen är på plats.

1221-o.jpg

Även andra rum är på gång på andra våningen

1221-r.jpg

Fönstren i kyrksalen är nu monterade. Mycket ljus och natur kommer att möta kyrkobesökaren - åtminstone under dygnets ljusa timmar.

1221-s.jpg

v 50

1209-p.jpg

I den tidigare trappuppgången till andra våningen byggs nu ett bjälklager

1209-l.jpg

Så här rena från isolering var ytterväggarna tidigare. Nu skall det åtgärdas.

v. 49

1209-a.jpg

När veckan är slut visar exteriören ännu klarare hur arkitekten har tänkt när han utformade förslaget till om- och tillbyggnad. På entrésidan har fundamentet till entrén gjutits, fönstren monterats och panelen är så gott som klar.

1209-c.jpg

När byggnadsställningarna har monterats ner är det lättare att se helheten

1209-e.jpg

1209-f.jpg

På norra gaveln skall glasfönster byggas in där nu panel fattas

1209-h.jpg

1209-k.jpg

Så här kommer "altartavlan" att se ut

1209-n.jpg

Ytterväggarna får en gedigen isolering

1209-r.jpg

Här kommer så småningom församlingsvåningen att ta form. I fredags användes utrymmet till taklagsfest.

v. 47

1122-a.jpg

De flesta fönstren är nu monterade och tak och panel på tillbyggnaden klara så långt det går att komma för närvarande.

1122-b.jpg

1122-d.jpg

Byggnadsställningen är delvis nedmonterad så entrésidan börjar framträda allt klarare. Nästa moment blir att gjuta entrétrappa.

1122-f.jpg

De första stegen togs också med att installera ventilationssystemet

1122-g.jpg

Här skall det bli rum för ventilationsanläggningen. I trossbottnen har den gamla sågspånen bytts ut mot ett mer ljudisolerande materiel, rummet finns nämligen på andra våningen.

1122-i.jpg

Innanför det här fönsterpartiet kommer nya församlingsvåningen att finnas.

1122-k.jpg

Situationsbild från vägen när veckan är klar.

v. 45

1109-a.jpg

Under veckan har arbetet fortsatt med att lägga tak och sätta panel på tillbyggnaden. Nu kan man ana var fönstren skall sitta.

1109-c.jpg

1109-d.jpg

v. 44

1028-s.jpg

Den här veckan fokuserar Byggvision på väggar och tak på tillbyggnaderna. Det är viktigt att få ett tätt skal innan höstens regn och stormar sätter in på allvar. Den första stormen Simone klarades galant. Här kommer panel med rätt färg på plats.

1030-b.jpg

1030-c.jpg

1030-d.jpg

1030-f.jpg

1028-d.jpg

Frivilliggruppen levererar nytvättat tegel

1030-j.jpg

och kör fram målade plankor till panelen

1030-h.jpg

På andra våningen har revitering och fönster tagits bort på den tidigare ytterväggen och så småningom skall även väggen i sin helhet tas bort så att det tillbyggda utrymmet för binds med det befintliga

1103-c.jpg

När veckan var slut hade det mesta av panelen och takteglet kommit på plats på tillbyggnaderna

v. 42 o 43

1028-a.jpg

Under v 42 var intensiteten i byggandet något dämpad pga älgjakten men det har ändå hänt mycket under de sista två veckorna. Väggarna på tillbyggnaderna har klätts med gipsplattor så nu framträder den nya huskroppen allt klarare.

1028-e.jpg

1028-h.jpg

1028-n.jpg

Här kommer kapprum och toaletter så småningom ta form i tillbyggnaden mot parkeringsplatsen

1030-e.jpg

Den tidigare ytterväggen har delvis tagits bort mot blivande andaktsrum och serveringsutrymme i tillbyggnaden

1028-o.jpg

Under vecka 43 kom de nya takstolarna till utbyggnaden mot parkeringsplatsen på plats

v.41

1011-a.jpg

Efter en intensiv arbetsvecka för Byggvision börjar tillbyggnaden att ta form

1011-c.jpg

På baksidan har tillbyggnaden fått tak

1007-o.jpg

Framför den nya entrén har grovplaneringen påbörjats men markplanet kommer att höjas väsentligt innan allt är klart

1011-f.jpg

Det är John som sitter vid spakarna och utför grävningsarbetet

1007-aa.jpg

En del grävning och stenröjning måste dock utföras med traktor och spade. Här är Bengt och Mats i aktion

1007-f.jpg

För frivilliggruppen är det gott om städningsuppgifter

1007-h.jpg

1009-e.jpg

Under veckan var rivning av reveteringen en stor uppgift för frivilliggruppen och Leif var en av dom som såg till att putsen försvann

1011-j.jpg

Kl. 11 på fredagarna bjuds alla som är på bygget på fika och det smakar mycket gott

v. 40

1007-a.jpg

Efter gjutningen av bottenplattan för tillbyggnaderna börjar väggar och golv att formas av Byggvision

1007-c.jpg

1007-d.jpg

Under reveteringen fanns den ursprungliga fasaden med årtalet (1902) som visar när kapellet byggdes

1007-p.jpg

Arbetet med att rikta upp innertaket påbörjas

1007-j.jpg

Frivilliggruppen begravde den gamla dopgraven och grävde fram utrymme för den nya

v. 39

0926-c.jpg

Jörgen och Bengt planerar rör- och ledningsdragningar innan gjutningen av grund till utbyggnaden på baksidan kan ske

0926-d.jpg

Grunden till utbyggnaden har fyllts med sand, makadam och nu senast med frigolit och är klar för gjutning, som beräknas ske på tisdag v. 40

0926-a.jpg

Så var den tunga balken på plats. Skönt!

0926-bb.jpg

Nu gäller det bara att allt är på rätt plats. Avräkning pågår

0926-f.jpg

Den frivilliga arbetsgruppen koncentrerar sina insatser den här veckan på grundning av panelplankorna

0926-h.jpg

Som "gammal" yrkesman är Göran en naturlig organisatör av arbetet - och det tycks han vara nöjd med

0926-i.jpg

Och samarbetet verkar fungera alldeles utmärkt

v. 38

0917-d.jpg

Byggvision fortsätter med att mura upp grunden till tillbyggnaden

0918-i.jpg

Muren är uppe i sin fulla höjd för tillbyggnaden mot vägen

0918-n.jpg

Här är grundmuren klar även på entrésidan

0917-i.jpg

John grovplanerar framför entrén med sin grävskopa

0918-a.jpg

Affischtavlan och belysningsstolpen har hamnat som utfyllningsmateriel

0918-e.jpg

Budskapet gäller dock fortfarande

0918-m.jpg

Baksidan av kyrkan förbereds för tillbyggnad

0917-l.jpg

Det är ett drygt arbete att ta bort alla spikar efter plattor både på golvet och i taket

0917-j.jpg

Det är tydligt att smålänningarna inte bara är stenrika utan även spikrika

0918-l.jpg Instruktioner till frivilligarbetarna inför dagens arbete

0918-d.jpg Fikarasten ger energitillskott - såväl fysiskt som mentalt

v. 37

0914-n.jpg

Utomhus har den sula som grundmuren för tillbyggnaden byggts upp så man kan se hur stor den blir.

0914-c.jpg

I stora salen har taket riktats upp.

0914-e.jpg

0914-h.jpg

Takstolarna förstärks

0914-k.jpg

0909-a.jpg

Efter all rivning kom Byggvision och startade uppbyggnadsarbetet med att bygga formar för grundgjutning

0909-c.jpg

v. 35 och 36

Betania töms på alla inventarier och sedan rivs murstock och de flesta mellanväggar och den gamla utbyggnaden med entré och toaletter rivs. Grund för de nya tillbyggnaderna grävs.

Utomhus

Rivning1.jpg

Rivning4.jpg

Tomninghog2.jpg

Rivning3.jpg

0904-b.jpg

0904-e.jpg

0904-g.jpg

0904-i.jpg

Det är en rik maskinpark som medlemmar ställt till förfogande. Grävmaskin, lastare, traktorer, lastbilar m.m.

0907-i.jpg

Nu är murstock, kök och pannrum ett minne blott

Första våningen

Rivning-inne1.jpg

Här på väggen kan man se var estraden var för länge sedan.

Rivning-inne2.jpg

0904-x.jpg

0904-y.jpg

- Man blir ju nästan lyrisk, utbrast Jörgen när han fick se hur fasta stödpunkter det 111-åriga huset har.

0907-b.jpg Energipåfyllning till ett energiskt arbetslag

Övervåningen

Övervåningen

Tomningarb.jpg

0904-o.jpg

Här påbörjas rivningsarbetet av väggarna

0904-r.jpg

0904-z.jpg

0907-k.jpg

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248