Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt
v. 39
3 10:00 Gudstjänst.
Marianne Enell predikar. Barnrutan i början på gudstjänsten.
Nattvard och församlingsinformation
Spara i din kalender
v. 40
5 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
7 to 14:00 Dagledigsamling
Marianne Enell sjunger och spelar.
Servering
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar och leder barnrutan i början på gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 41
12 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
16 15:00 Oktoberfest
Familje lördag kl 15-17. Kom hela familjen och spela brännboll och grilla korv och umgås.
Välkomna!!
Spara i din kalender
v. 42
19 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
19:00 Bön med Åsens Missionsförsamling
Spara i din kalender
20 on 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst
Jörgen Birgersson predikar.
Sång och musik av Lilian och Hans Olofsson.
Spara i din kalender
v. 43
26 ti 10:00 Sverigebönen
Vi ber för Sverige.
Spara i din kalender
19:00 Storsamling kring bibeln och bönen
Marianne Enell leder.
Spara i din kalender
31 10:00 Gudstjänst
Laila Persson predikar för oss
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248