Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2022 Bläddra en månad framåt
v. 13
3 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar.
Nattvard och församlingsinformation
Spara i din kalender
v. 14
5 ti 10:00 Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
9 18:00 Bön och lovsång
Vi inleder bönedygnet med en gemensam bön och lovsångsgudstjänst.
Spara i din kalender
10 10:00 Bönehelg
Gemensam bön varje hel timme med start fr kl 10.
Spara i din kalender
18:00 Bön och lovsångsgudstjänst
Avslutning på bönedygnet.
Spara i din kalender
v. 15
12 ti 10:00 Ingen bön idag
Spara i din kalender
19:00 Storsamling kring bibel och bönen.
Marianne Enell
Spara i din kalender
14 to 19:00 Getsemanestund
Marianne Enell, nattvardsgudstjänst.
Spara i din kalender
17 18:00 Påskgudstjänst
Marianne Enell
Spara i din kalender
v. 16
19 ti 10:00 Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön med Pecka Enocsson
Spara i din kalender
20 on 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst
Torpahemmet, Johanna och Daniel Berger medverkar.
Spara i din kalender
v. 17
26 ti 10:00 Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
28 to 14:00 Dagledigträff framflyttad till den 9 juni
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2022 Bläddra en månad framåt

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248