Sidhuvudbild

Gudstjänster

Gudstjänsten är församlingslivets livsnerv. Till den får alla komma - inte bara församlingsmedlemmar - och vi hoppas att alla skall känna sig inneslutna i en varm och kärleksfull gemenskap. För att det skall bli möjligt får vi alla vara med och ge vårt bidrag.

Det unika med gudstjänsten är att vi även får räkna med en gudomlig närvaro och det är vår förhoppning inför varje tillfälle att vi skall få känna oss berörda av honom så att tron, hoppet och kärleken kan växa i våra liv.

Tid och form för gudstjänsten kan variera. I regel är det gudstjänst varje söndagsförmiddag.
Kolla tiderna för kommande gudstjänster i Kalendern

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248