Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Maj 2022 Bläddra en månad framåt
v. 17
1 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar.
Nattvard och förhandlingar.
Insamling till Amoteringar.
Spara i din kalender
v. 18
3 ti 10:00 Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst
Jörgen Birgersson predikar.
Spara i din kalender
v. 19
10 ti 10:00 Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Storsamling kring bibel och bön.
Spara i din kalender
12 to 14:00 Dagledigträff
Ingela Westerlind - Den ofrivillige låtskrivaren, besöker oss.
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar.
Spara i din kalender
v. 20
17 ti 10:00 Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
22 10:00 Gudstjänst
Marianne Enell predikar.
Spara i din kalender
v. 21
24 ti 10:00 Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
25 on 18:30 Församlingsledarmöte
Spara i din kalender
26 to 08:00 Ekumenisk Gökotta i Hult pga vädret!
Marianne Enell predikar, kyrkokören sjunger.
Tag med fikakorg!
Spara i din kalender
29 10:00 Ingen gudstjänst
Spara i din kalender
v. 22
31 ti 10:00 Vi ber för Sverige
Spara i din kalender
19:00 Bön
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2022 Bläddra en månad framåt

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248