Sidhuvudbild

Ekonomi

Församlingen bedriver ingen affärsverksamhet utan är helt beroende av de insatser som medlemmar och andra intresserade ger. Det sker genom

Frivilliga gåvor - vi tillämpar inga medlemsavgifter
Vid våra gudstjänster får alla en möjlighet att ge ett bidrag vid kollektinsamlingen. Numera har det blivit mer vanligt att medlemmar och andra sätter in en gåva via banköverföringar. Vill du vara med och ge ett bidrag kan du skicka gåvan till församlingens bankkonton på Swedbank. Till den löpande verksamheten används konto nr. 8150-5, 54 429 636-1 och till amorteringar på kyrkskulden eller speciella projekt konto nr. 8150-5, 983 078 696-9.

Inbetalningar kan göras genom
- kontoöverföringar från ditt bankkonto till något av ovanstående konton
- Inbetalningar på bankgiro 225-5248
- Swishöverföring till nr. 123 395 2694Ange alltid vad gåvan är avsedd till!!

Frivilliga arbetsinsatser
Församlingens pastor är anställd med en 75% tjänst för övrigt drivs verksamheten helt med frivilliga insatser.

Församlingen samverkar med pingst ff och det gör det möjligt för den som vill att låta kyrkoavgiften gå till pingströrelsens arbete. I så fall går sjuttio procent av din kyrkoavgift till vår församling och trettio procent till pingst ff:s centrala arbete. Du kan läsa mer om hur det fungerar och ladda ner de blanketter som behövs på den här länken.
kyrkoavgiften

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248